วิสัยทัศน์:

บริษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น(ลำปาง) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า อันดับ 1 ของจังหวัดลำปาง

พันธกิจ:

มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตลูกค้าทั้งด้านขาย และการบริการหลังการขาบ
พัฒนาองค์กร บุคลากร และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน

Toyota Northern