HILUX REVO ROCCO
พลังแกร่งเหนือนิยาม

เริ่มต้น
1,006,000 บาท

  • HILUX REVO ROCCO

สีรถ

* อัพเดทราคา ณ วันที่ 8 - 8 - 2023
**กรุณาตรวจสอบราคารถยนต์ล่าสุดกับพนักงานขายอีกครั้ง

Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT 1,006,000
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT 1,136,000
Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT 1,161,000
Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT 1,326,000